صمد کارگر

سمت :
مربی بین المللی کسب و کار
ایمیل :
skargar@elsapa.com.au
شماره تلفن :
09123257056
صمد   کارگر