مسعود شبانی

سمت :
عضو هیئت مدیره
ایمیل :
masoud.afrachem@gmail.com
شماره تلفن :
982186053397+
مسعود شبانی