افراکم
امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 16:33
محاسبه گر محلول ها

پلی الکترولیت چیست؟

پلی الکترولیت ها یامنعقدکننده ها بسته به نوع  بار ذرات کلوئیدی آنها  را خنثی، به یکدیگر نزدیک و با تشکیل ذرات درشت‌تر، لخته‌های به‌دست آمده به راحتی ته نشین وصاف می‌شوند.

ماده پلی الکترولیت علاوه بر شکل پودری به‌صورت مایع و با خاصیت فوق کاتیونی بین 10تا 15برابر می‌تواند کارایی بیشتر داشته باشد و حتی حجم ماده جامد نهایی (لجن) را درحوضچه یا استخر کاهش دهد.