افراکم
امروز يكشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 00:45
محاسبه گر محلول ها

 دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی چیست؟

سانتریفیوژ دستگاهی است که اجزای یک محلول  یا دو محلول متفاوت با اختلاف دانسیته (جرم حجمی) و با استفاده از نیروی گریز از مرکز از یکدیگر جداسازی می‌نماید. سرعت چرخش این دستگاه از حدود 4000 تا 20000 دور بردقیقه (RPM) متغیر است و نمونه در هنگام چرخش به صورت افقی یا در زوایای متفاوتی قرار می‌گیرد. قرارگیری لوله‌های آزمایش به صورت متقارن از جمله کلیدی‌ترین نکات استفاده از دستگاه سانتریفیوژ است. از جمله پرکاربردترین انواع سانتریفیوژ ها 8 شاخه و 12 شاخه می‌باشد.

این دستگاه از تجهیزات عمومی و پرکاربرد در آزمایشگاه است و در انواع متفاوتی از جمله معمولی، یخچالدار، هماتوکریت، سیتولوژی و...دیده می‌شود که البته تقسیم‌بندی انواع این دستگاه از نظر کاربرد، میزان سرعت، تعدادشاخه و.. انجام می‌شود.

کاربرد دستگاه سانترفیوژآزمایشگاهی:

بیشترین مورد استفاده از سانتریفیوژ در آزمایشگاه جداسازی اجزای محلول خون، ادرار و حتی سموم است. اما در جداسازی اجزای سلولی یا بعضی مواد همچون ویروس‌ها از خون، تجزیه و تحلیل ماکروملکول‌ها و تشخیص گروه خونی یا میزانpH خون نیز کاربرد فراوانی دارد. این دستگاه همچنین در مراکز تحقیقاتی، کلینیکی و صنعتی هم بسیار پرکاربرد است.

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی به چه صورت است؟

به علت نوسانات بازار تجهیزات آزمایشگاهی قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی به صورت روزانه محاسبه می‌شود و شما برای ارزیابی قیمت می‌توانید با کارشناسان شرکت  افراکم تماس بگیرید و از قیمت محصول مطلع شوید.