جزئیات مصوبه دولت برای توسعه طرح‌های پیشران پتروشیمی/تولید پروپیلن از متانول کلید می‌خورد؟

با توجه به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن، هیئت وزیران در مصوبه‌ای برای کمک به اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی صادر کرد.

258 بازدید / سه شنبه 26 اسفند 1399 / دسته بندی : اخبار / منبع : https://wikiplast.ir/

با توجه به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن، هیئت وزیران در مصوبه‌ای برای کمک به اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی صادر کرد.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از خبرگزاری فارس، هیئت وزیران در جلسه 96/12/17 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول/پروپیلن، تصویب کرد:

«با توجه به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و تکمیل زنجیره ارزش این محصول راهبردی و نیز با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات پروپیلن، اقدامات زیر توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از محل منابع داخلی انجام می شود:

1- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن در منطقه عسلویه مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل متانول پروپان به پروپیلن با اولویت استفاده از خوراک متانول جمعا به ظرفیت (1.5) میلیون تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی مرودشت استان فارس

2- احداث یک خط لوله انتقال پرو پیلن به طول حدود (450 کیلومتر با ظرفیت انتقال (1.5) میلیون تن در سال پروپیلن از عسلویه به منطقه مرودشت استان فارس با دسترسی به بزرگراه و راه آهن.

3- احداث مخازن ذخیره سازی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در منطقه مرودشت استان فارس

4- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعا به ظرفیت (400) هزار تن در سال و احداث تاسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان

5- احداث خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود (200) کیلومتر و با ظرفیت انتقال حدود (400) هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه آهن.

تبصره 1 - واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولیدکننده الفین (MTPIMTO) را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل سی درصد (30٪) در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط می شوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول با الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.

تبصره 2- اعمال تخفیف های موضوع این ماده منوط به انتقال تخفیف های مذکور به واحدهای مراحل اول تا سوم به تشخیص شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد».