فاصله قیمتی اتیلن و نفتا آسیا دو برابر شد و به بیشترین میزان خود در دو سال اخیر رسید

پتروتحلیل-بعد از رسیدن قیمت های اتیلن به بیشترین میزان های خود در دو سال گذشته، محدودیت عرضه این محصول و روند مناسب بازار های صنایع پایین دستی، فاصله قیمتی اتیلن و نفتا را به بیشترین میزان های خود در دو سال اخیر رساند.

245 بازدید / سه شنبه 19 اسفند 1399 / دسته بندی : اخبار / منبع : http://www.petrotahlil.com/

پتروتحلیل-بعد از رسیدن قیمت های اتیلن به بیشترین میزان های خود در دو سال گذشته، محدودیت عرضه این محصول و روند مناسب بازار های صنایع پایین دستی، فاصله قیمتی اتیلن و نفتا را به بیشترین میزان های خود در دو سال اخیر رساند.

طبق داده های پلتز، در روز 4 مارس، فاصله قیمتی اتیلن شمال شرق آسیا (CFR) و نفتا ژاپن (CFR) به 589 دلار در هر تن رسید، و در طی دو هفته با افزایش 113/89درصدی، بیشترین میزان های خود در دو سال اخیر را ثبت کرد. طبق داده های پلتز، آخرین باری که فاصله قیمتی به بیشترین میزان خود رسیده بود، 4 مارس 2019 با میزان 595/375 دلار در هر تن بود.

طبق داد های منابع بازار، فاصله قیمتی خنثی معمول برای تولیدکنندگان غیر یکپارچه 350 دلار در هر تن و برای تولیدکنندگان یکپارچه 250 دلار در هر تن میباشد. فاصله قیمتی اتیلن و نفتا از 12 می 2020، بالای 250 دلار در هر تن بوده است. 

اخیرا قیمت های اتیلن آسیا با محدودیت عرضه در بازار های داخلی و خارجی، و همزمان محدودیت صادارت نقدی کره جنوبی به دلیل عملیات تامین و نگهداری و مصرف بیشتر عرضه در بازار داخلی، حمایت میشود. تاثیر از دست رفتن سهم تولید آمریکا به دلیل هوای سرد اخیر نیز به بازار اتیلن آسیا رسیده است، و کمبود عرضه آمریکایی موجب این شده است که تقاضای بازار نقدی آسیا افزایش یابد.

طبق داده های پلتز، با کمبود عرضه، قیمت های اتیلن شمال شرق آسیا در 4 مارس به 1180 دلار در هر تن رسیده، و در بیشترین میزان های خود در دو سال گذشته ارزیابی شدند. بر اساس داده ها، آخرین باری که قیمت های اتیلن به بیشترین میزان خود رسیده بود، 27 فوریه 2019 با میزان 1190 دلار در هر تن بود. 

سیر صعودی قیمت مشتقات

علاوه بر این، سطوح قیمتی محصولات مشتقی اتیلن با تقاضا از بخش های پلیمر، استایرن و مونو اتیلن گلیکول سیر صعودی گرفته اند، و در نتیجه خریداران حاضرند تا همزمان با حاشیه های سود های سالم صنایع پایین دستی، مبلغ بیشتری برای اتیلن بپردازند. 

با جو افزایشی صنایع پایین دستی، قیمت های استایرن چین با افزایش 64/50 دلاری نسبت به 18 فوریه در 4 مارس در میزان 1314 دلار در هر تن (CFR) ارزیابی شدند، در حالی که در طی زمان مشابه قیمت های مونو اتیلن گلیکول 97 دلار در هر تن افزایش یافته و به 787 دلار در هر تن (CFR چین) رسیدند، و پلی اتیلن سنگین با افزایش 160 دلاری، میزان 1200 دلار در هر تن (CFR خاور دور) را ثبت کرد. 

حاشیه سود های مثبت اولفین موجب این شده است تا کراکینگ های نفتا با ظرفیت کامل و یا نزدیک به آن به فعالیت خود ادامه دهند. 

در طی زمان مشابه، ، از آنجایی که به دلیل نیاز گرمایشی زمستان، امکان جایگزین کردن ال پی جی نبود و صادرات آن از آمریکا به دلیل سرمای شدید زمستانی محدود بود، نفتا خوراک اصلی تقاضا باقی ماند. 

از آنجایی که معامله کنندگان بازار پیش بینی کردند که گروه اوپک پلاس بر سر تصمیم کاهش عرضه خود میباشد، نفتا C+F ژاپن با دنبال کردن روند صعودی قیمت های نفت خام، به طور روزانه 13/50دلار در هر تن افزایش یافت و در 4 مارس به 591 دلار در هر تن رسید. 

با روند صودی بازار، نفتا ژاپن (CFR) در برابر نفت برنت بازار های معاملات آتی روند مناسبی را پیش گرفت، و با افزایش روزانه 1/125 دلاری در 4 مارس در میزان 107/25 دلار در هر تن ارزیابی شد.